Yoroi Ferry, Koami-cho, Hiroshige
Yoroi Ferry, Koami-cho (Yoroi no Watashi Koami-cho) Hiroshige Back